Jedina crkva u svijetu koja je planski građena bez krova

Jedina crkva u svijetu koja je planski građena bez krova

Jedina crkva u svijetu koja je planski građena bez krova

Na grčkom otoku Lemnosu nalazi se uistinu jedinstvena crkva na svijetu. To je crkva koja je planski građena bez krova jer joj krov čini prirodna stijena. Crkva je sagrađena oko 1300. godine a podigli su je monasi koji su se na ovome mjestu željeli sakriti od gusara. Posvećena je Presvetoj Bogorodici. Pogleda li se detaljno vidi se da su na crkvi zapravo podignuti samo zidovi i ikonostas, a krovne konstrukcije nema. U crkvi bez krova redovito se služi liturgija, a do nje se često penju planinari i drugi izletnici. Pogled koji se pruža s “krova” ove jedinstvene crkve zaista je impresivan.

Crkva na brdu Kakaviotisa – otok Lemnos