Ivan je gledao u natpis na Križu – što je vlastitim očima vidio to je i zapisao

Ivan je gledao u natpis na Križu – što je vlastitim očima vidio to je i zapisao

Ivan je gledao u natpis na Križu – što je vlastitim očima vidio to je i zapisao

Razmatrajući događaj Isusova raspeća postavlja se jedno teološko pitanje; zašto evanđelisti različito navode što je pisalo na titulusu (drvenoj pločici) koje se nalazila na Isusovom križu? U našem Žumberačkom vikarijatu osobitu pažnju posvećujemo evanđeoskim izvještajima stoga pomno čitajući Evanđelja zapažamo da Marko bilježi kako je pisalo; “Kralj židovski” (Mk 15, 26), zatim Matej bilježi da je pisalo; “Ovo je Isus kralj Židova” (Mt 27,37), nadalje Luka bilježi da je pisalo; “Ovo je kralj Židovski” (Lk 23, 38). Konačno sveti Ivan Apostol i Evanđelista navodi da je pisalo; ” Isus Nazarećanin kralj židovski” (Iv 19,19). S obzirom da je Ivan stajao u blizini samog Križa dok je Isus na njemu visio i jasno je vidio što piše na drvenoj daščici treba s velikom sigurnošću uzeti da je upravo to autentični natpis. Važno je upozoriti na još jedan veoma važan detalj. Naime Ivan piše kako su taj natpis “čitali mnogi Židovi”. Znači da su se ljudi sasvim približavali Raspetome te su iz blizine čitali što piše na pločici – koja mu je krivnja.