Istočna tradicija u Velikom postu Litija s klanjanjem Svetom Križu

Istočna tradicija u Velikom postu Litija s klanjanjem Svetom Križu

Istočna tradicija u Velikom postu Litija s klanjanjem Svetom Križu

U Velikom postu Istočna crkva na jedinstven način posvješćuje vjernicima Isusovu muku i trpljenje. Do danas se u Jeruzalemu zadržala veoma zanimljiva tradicija prema kojoj episkopi predvode litiju koja podsjeća na latinski križni put. No Istočna crkva ovu praksu ne odvaja od liturgije već se litija odvija neposredno prije same Litrurgije. Specifičnost je dakle u tome što bizantski ophod s križem tj. Klanjanje Svetom Križu nije zasebni obred. Osim toga ovaj obred “Klanjanja Svetom Križu” odvija se također samo u Velikom postu ali za razliku od primjerice rimske tradicije obred se nikada ne odvija izvan zidova crkve. Za vrijeme ophoda biskup, mitropolit ili patrijarh na glavi nose poseban relikvijar u kojem se nalazi komadić drveta pravog Isusovog križa. Naime Jeruzalemska patrijaršija od samih početaka čuva djeliće Isusovog križa kao najveću svetinju. Jeruzalemski patrijarh Teofil predvodeći ovogodišnji obred Klanjanja Svetom Križu istaknuo je kako upravo taj obred u Velikom ostu čisti naš um te nas potiče na duboku sabranost i razmišljanje o Isusu koji je “mnnogo krvi prolio za nas ljude”. Ujedno je to najbolja duhovna priprava za predstojeću Pashu – Uskrs.