Imenovan novi grkokatolički biskup

Imenovan novi grkokatolički biskup

Sveta Stolica odlučila je dati šansu mladima. Tako bi se najkraće moglo sažeti najnovije imenovanje protojereja Hrihorija Komara za novog grkokatoličkog biskupa u Ukrajini koje je Sveta Stolica objavila 25. lipnja 2014. Otac Hrihorij rođen je 1976. godine, što znači da je za biskupa imenovan sa svega 38 godina! Biskupsko posvećenje održati će se 22. srpnja kada novi biskup započinje svoju pastirsku službu. Novi biskup svoju će službu obavljati u grkokatoličkoj Sambirsko-drogodbickoj biskupiji koja ima četiristo tisuća vjernika okupljenih u dvjesto dvadeset župa, a u ovoj eparhiji aktivno djeluje ukupno 285 svećenika. Više o biskupiji može se pročitati na portalu: www.sde.org.ua
Zakonik kanona Istočnih crkava (ZKIC) o službi biskupa među ostalim nalaže: „ Neka eparhijski biskup s posebnom brigom prati prezbitere koje neka sluša kao pomoćnike i savjetnike, neka štiti njihova prava i neka se brine da izvršavaju obveze vlastite njihovu staležu i da im budu na raspolaganju sredstava i ustanove koje su im potrebne za unapređivanje duhovnog i umnog života (Kan. 192, §4.). Zakonik u Kanonu 210-§1 navodi „ Eparhijski biskup koji je navršio sedamdeset i pet godina života, ili koji je zbog slaba zdravlja ili zbog kojeg drugog važnog razloga postao manje prikladan za vršenje svoje službe, poziva se da preda odreknuće od službe“. U slučajevima kada to zahtjeva potreba, ukoliko se više od godinu dana ne saziva Prezbitersko vijeće ili ukoliko se više godina ne drži rezidencija, Zakonik predviđa i uvođenje Apostolskog upravitelja: „ Rimski prvosvećenik povjerava katkada zbog važnih i posebnih razloga upravljanje eparhijom, bilo dok je eparhijska stolica puna, bilo dok je prazna, Apostolskom upravitelju (Kan.234.-§1.).