Ikone svetaca 20. stoljeća na ikonostasima u grkokatoličkim crkvama

Ikone svetaca 20. stoljeća na ikonostasima u grkokatoličkim crkvama

Ikone svetaca iz 20. stoljeća na ikonostasima u grkokatoličkim crkvama
Na području Žumberačkog vikarijata može se vidjeti lijepi broj umjetnički izrađenih ikonostasa. Na većini ikonostasa nalaze se uz likove Krista i Bogorodice i prikazi velikih blagdana, a bogatiji ikonostasi ukrašeni su i ikonama proroka i svetaca. Uglavnom je riječ o svecima iz prvog tisućljeća kršćanstva. Crkva je ipak živa zajednica vjernika koja se u vremenu razvija pa sukladno tome dolazi i do proglašenja novih svetaca. U našem hrvatskom narodu mnogi su pojedinci svojim uzornim životom zaslužili svetost. Jedan od njih je svakako blaženi kardinal Alojzije Stepinac. Ukoliko sveta Crkva proglasi osobu blaženom time su već stečeni kanonski uvjeti da osoba može biti prikazana na ikonama. Podrazumijeva se da ikona Blaženika bude zatim postavljena i na ikonostas. Postavljanjem ikone blaženika ili sveca na ikonostas zapravo se želi potaknuti vjernike da se mole konkretnoj osobi koja će ih u Vječnosti zagovarati kod Gospodina. Lijepi primjer postavljanja ikona svetaca iz 20. stoljeća na ikonostas može se vidjeti u Bugarskoj. U jednoj od grkokatoličkih crkava u Sofiji izrađen je umjetnički drveni ikonostas na kojem je posebno mjesto zauzela i ikona svetog pape Ivana XXIII. Inače bugarski grkokatolici povezani su sa Hrvatima ponajviše preko naših redovnika karmelićana. U Bugarskoj naime u sklopu tamošnjeg grkokatoličkog Egzarhata djeluju i karmelićanke i karmelićani koji su povezani sa hrvatskim karmelićanima te se međusobno posjećuju. U bugarskim karmelićanskim samostanima njeguje se istočni obred te redovnici pomažu mjesnom grkokatoličkom ordinariju mons. Christi Proykovu. Vladika Christo veoma je blizak Hrvatima, a mnogi pamte njegov dolazak na posvetu novog karmelićanskog samostana sv. Ilije koji je 2006. godine podignut pokraj Buškog jezera kod Tomislavgrada u Bosni i Hercegovini. Karmeličanski samostan tada je blagoslovio mostarski biskup mons. Ratko Perić u zajedništvu s grkokatoličkim bugarskim vladikom preuzvišenim gospodinom Christom Proykovim.

Tradicionalno dobre veze Hrvata i Bugara u svakom slučaju treba i dalje razvijati.
Više o bugarskim grkokatolicima vidi na www.kae-bg.org

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Grkokatolička katedrala u Sofiji – Bugarska