Ikona sv Kirijakije na procelju crkve nije izgorjela