Ikona sv. Kirijakije u vatri nije izgorjela

Ikona sv. Kirijakije u vatri nije izgorjela

Ikona sv. Kirijakije u vatri nije izgorjela

Razumski je teško objasniti događaj iz Grčke u kojem je u velikom požaru ostala neoštećena ikona sv. mučenice Kirijakije. Istoimeni hram posvećen svetici iz 4. stoljeća u potpunosti je izgorio uslijed požara koji je zahvatio unutrašnjost crkve. Osim unutrašnjosti potpuno je uništen krov i stolarija, a vatra je progutala i okvir ikone sv. Kirijakije na pročelju crkve no ikona je ipak ostala cijela unatoč plamenu koji ju je u potpunosti zahvatio. U Istočnim crkvama zabilježeno je niz slučajeva kada u vatri ostaju sačuvani predmeti od drveta ili tkanine koji su inače podložni uništenju u takvim okolnostima.  Na području Žumberačkog vikarijata prije sedamdeset godina zabilježen je sličan slučaj u kojem je uslijed požara ostao potpuno neoštećen crni epitrahilj i kalež.

Ikona sv. Kirijakije na pročelju crkve nije izgorjela

 

Unutrašnjost spaljene crkve sv. Kirijakije