Hrvatski franjevci njeguju istočni obred i među grkokatolicima u Vojvodini

Hrvatski franjevci njeguju istočni obred i među grkokatolicima u Vojvodini

Hrvatski franjevci njeguju istočni obred i među grkokatolicima u Vojvodini

U povodu blagdana sv. Petra i Pavla, koji se po julijanskom kalendaru obilježio 12. srpnja 2017. godine, u grkokatoličkoj župnoj crkvi u Novom Sadu svečanu svetu liturgiju predvodio je fra Martin Dretvić, gvardijan samostana sv. Antuna Padovanskog iz Vinkovaca. Svetu liturgiju gvardijan Dretvić služio je u zajedništvu sa svećenstvom Grkokatoličkog egzarhata u republici Srbiji. Na svečanoj liturgiji prisustvovao je i veliki broj vjernika novosadske grkokatoličke župe koji su na blagdan sv. Petra i Pavla proslavili svoje nebeske zaštitnike. Na području Vojvodine od 18. stoljeća živi značajan broj grkokatolika i od davnine svećenstvo njeguje liturgijsko zajedništvo obaju obreda. Sve do 2004. godine grkokatolici u republici Srbiji (Vojvodini) administrativno su pripadali pod jurisdikciju hrvatske Križevačke eparhije, a iste je godine odlukom Svete Stolice zbog pastoralnih razloga osnovan samostalni Grkokatolički egzarhat kojim od osnutka upravlja preuzvišeni vladika Djuro Djudjar. Hrvatski franjevci kao vjerni čuvari istočnog katoličkog obreda tradicionalno sudjeluju u duhovnom životu grkokatolika kako u Grkokatoličkom egzarhatu u Srbiji tako i na području Grkokatoličkog egzarhata u Makedonji. Na području pak hrvatske Križevačke eparhije prisutnost franjevaca tradicionalna je na bogoslužjima u župama Žumberačkog, Slavonskog i Dalmatinskog vikarijata. Na žalost samo na području ukrajinskog Grkokatoličkog vikarijata u Bosni i Hercegovini hrvatski franjevci nisu uključeni u duhovni život tamošnje ukrajinske katoličke zajednice. No unatoč nepotrebnoj duhovnoj i obrednoj zatvorenosti treba se nadati da će u skorom vremenu i na području Bosne prevladati duh zajedništva i međusobne suradnje koji će biti i javno vidljiv vjernicima kao što je to primjerice u Novom Sadu u Srbiji. Kako bi se zajedništvo katolika obaju obreda u BiH osnažilo svakako bi bilo potrebno što skorije osnovati samostalni Grkokatolički egzarhat za područje republike Bosne i Hercegovine.

Franjevac Martin Dretvić predvodi svetu liturgiju