Grkokatolička liturgija u Splitu služi se redovito zadnje nedjelje u mjesecu

Grkokatolička liturgija u Splitu služi se redovito zadnje nedjelje u mjesecu

Grkokatolička liturgija u Splitu služi se redovito svake zadnje nedjelje u mjesecu

Na području grada Splita danas živi značajan broj grkokatolika. Dekretom Ordinarijata Križevačke eparhije svećenik o. Zinovije Zastavni imenovan je dušobrižnikom za splitske katolike istočnog obreda. Osim vjernika Križevačke eparhije na grkokatolička bogoslužja u Splitu dolaze svećenici i vjernici latinskog obreda. Grkokatolička liturgija služi se redovito svake zadnje nedjelje u mjesecu u 18 sati u crkvi Svetog Duha koja se nalazi u samom središtu starog dijela grada. Vjernici u Splitu i južnoj Dalmaciji pozvani su sudjelovati na bogoslužjima a župniku o. Zinoviju Zastavnom mogu se obratiti i za primanje sakramenata kao i za blagoslov obitelji. U posljednjih nekoliko godina intenzivno se obnavlja vjerski život u nekadašnjem Dalmatinskom vikarijatu koji je u svoje vrijeme imao tri aktivne župe; u Kričkama, Baljcima i Vrlici a u Zadru je u prošlosti djelovala i posebna grkokatolička vojna kapelanija sa stalnim-rezidencijalnim svećenikom. Posljednji rezidencijalni-stalni grkokatolički svećenik u Dalmaciji o. Janko Heraković odselio je iz Kričaka davne 1942. godine. Treba se nadati da će nakon gotovo osamdeset godina u Dalmaciju opet vratiti stalni grkokatolički župnici.

Grkokatolička liturgija u Splitu