Grabarska župna crkva na službenim čestitkama Zagrebačke županije

Grabarska župna crkva na službenim čestitkama Zagrebačke županije

Grabarska župna crkva na službenim čestitkama Zagrebačke županije

Uoči Božića i Nove Godine na veliki broj adresa Zagrebačka županija je odaslala čestitke sa slikom grabarske crkve. Svi oni koji će uoči blagdana primiti ovogodišnju božićnu čestitku Zagrebačke županije mogu vidjeti svu ljepotu žumberačke crkve sv. Ivana Krstitelja u Grabru. Fotografiju je za potrebe Zagrebačke županije snimio ugledni hrvatski fotograf gospodin Romeo Ibrišević. Podsjetimo, župu u Grabru je osnovao naš zaslužni križevački biskup Silvestar Bubanović pobrinuvši se pritom, uz pomoć Atanasija Gvozdanovića, da se za župnika osigura župni dvor u zaseoku Ćeići. Župa je ovo koja je dala najviše duhovnih zvanja, a na njezinom groblju počiva mučenik svete Crkve dr. Ivica Šimrak. Na veliku nesreću Hrvata grkokatolika nakon II. Svjetskog rata na mjesto križevačkog biskupa instaliran je izvjesni gospodin Gavril Bukatko po čijem je odobrenju 1958. godine organizirana rasprodaja (licitacija) građe i stolarije sa grabarskog župnog dvora. Taj je nemili čin utjecao da se ne imenuje rezidencijalnog župnika u Grabru što je imalo katastrofalne posljedice na pastoral župe do današnjih dana. Biti će zanimljivo u povijesnoj analizi djelovanja križevačkih vladika, koja je u tijeku, utvrditi je li se izvjesni gospodin Gavrilo osim u Žumberku, Dalmaciji i Križevačkom kraju, znači u Hrvatskoj, bavio rasprodajom crkvene imovine i u grkokatoličkim župama u svojoj Vojvodini ili primjerice Bosni. Inače g. Gavrilo je napustio stoljetnu rezidenciju grkokatoličkih biskupa u Križevcima i postao latinski nadbiskup u Beogradu. Da razuman čovjek ne povjeruje. Ali i takve su situacije moguće. Gospodin Gavrilo je zapravo svojim postupkom pokazao i svim vjernicima Križevačke eparhije kako zapravo trebaju napustiti istočni obred i priječi u latinski kao što je to i on činio. Treba li se onda danas narodu čuditi što je ponegdje izgubio vlastiti identitet.