Specificno navjectanje Evandelja u dijelu bizantskog obreda