Eparhijski kancelar posjetio vikara

Eparhijski kancelar posjetio vikara

U nedjelju 10. studenoga žumberačkog biskupskog vikara Milana Vranešića posjetio je u sjedištu vikarijata kancelar Križevačke eparhije gospodin Livijo Marjan. Vikar i eparhijski kancelar u  Stojdragi su razgovarali o aktualnim crkvenim i društvenim temama koje izravno utječu na hrvatsku javnost čiji su sastavni dio i vjernici Vikarijata odnosno Eparhije. Među ostalim je istaknuto kako su hrvatski grkokatolici ponosni baštinici staroslavenske pismene i usmene tradicije,stoga na tlu Žumberačkog vikarijata treba u potpunosti očuvati crkvenu staroslavensku tradiciju. Posebno  je razmotreno i pitanje aktiviteta grkokatoličkih župa Žumberačkog vikarijata. U tom smislu je zaključeno kako je gradskim župama potrebno posvetiti posebnu pažnju jer je tu najveći broj mladih koji trebaju u što skorijem vremenu dobiti nove molitvenike i katekizme  prilagođene grkokatoličkoj tradiciji Križevačke eparhije. Kancelar Marjan inače je u crkvenoj javnosti poznat kao stručnjak za crkvenoslavenski jezik, a prevodi i sa više stranih jezika uključujući engleski, talijanski i francuski. Ujedno je i vrsan poznavatelj istočnog obreda te je najkompetentniji za izradu novih eparhijskih knjiga i liturgijskih prijevoda. U tom smislu vikar je izrazio podršku kancelaru u izradi toliko potrebnih publikacija za vjernike. Kancelar je izvijestio vikara kako je u postupku i izrada nove web stranice Križevačke eparhije na hrvatskom i engleskom jeziku. U nastavku svog posjeta Žumberku vikar i kancelar zajedno su posjetili župu sv. Ivana Krstitelja u Grabru gdje su prisustvovali posveti novopodignutog križa u selu Raići.