Dr. Juraj Pavić o pitanju “pravoslavni” i “pravovjerni”

Dr. Juraj Pavić o pitanju “pravoslavni” i “pravovjerni”

Dr. Juraj Pavić o pitanju “pravoslavni” i “pravovjerni”

Istočna crkva 5. ožujka 2017. proslavlja 1. Nedjelju Velikog posta koja se još naziva Nedjelja pravovjerja ili pravoslavlja. Najznačajni žumberački liturgičar dr. Juraj Pavić, svojevremeno profesor i dekan na zagrebačkom KBF-u u svom djelu ” Pravoslavni ili pravovjerni” na tridesetak stranica analizira to pitanje. On u navedenom djelu piše kako riječ orthodoxia nakon Kalcedonskog sabora (451.) dobiva novo značenje. Tom riječju se označava učenje Crkve koje je utvrđeno na tom saboru, pa onda i na ostalima, koji su slijedili iza njega. Dr. Pavić navodi: ” Prema mišljenju ist. odjeljenih crkava 787. god. Općim nicejskim saborom ovo učenje je konačno bilo dovršeno”. Na više mjesta ugledni profesor podastire i konkretne primjere u kojima je vidljivo da je rimski papa Ivan VIII. također koristio riječ ortodoxia kada komunicira sa svojim suvremenicima govoreći dakako o pitanju ispravnosti vjere ( orthodoxae fidei). U tom smislu preveli su i sv. braća Ćiril i Metod grčku riječ orthodoxia na slavenski sa: pravovierie, pravaia viera i pravovjernija. Takav prijevod i smisao zadržao se u staroslavenskoj književnosti sve do sredine XIV. stoljeća kada se zamjenjuje sa riječima: pravoslavie, pravoslavna viera, pravoslavije.  Dr. Pavić koji je desetljećima proučavao najstarije liturgijske knjige uočio je i jedan veoma zanimljiv detalj vezan za terminologiju “pravovjerni” ili “pravoslavni” kod srpskog arhiepiskopa Save koji je po svemu sudeći koristio isključivo termin “pravovjerni”. Dokaz je tome tzv. Savina krmčija (zbornik crkvenih zakona) iz 1219. godine. Taj se zakonik ili krmčija brzo raširila po cijelom Balkanu i dalje do Rusije, a do danas su ostali sačuvani neki primjerci. Iako se autorstvo krmčije pripisuje sv. Savi to je zapravo stari kanonski zbornik Stjepana Efeskog sa komentarom Aleksija Aristena kojeg je Sv. Sava samo preveo. U tom se dokumentu doslovno veli i ovo: “sv. Apostolskoj stolici rimskoj pripada pravo nadzora nad “pravovjerjem” u svim zemljama i gradovima”.  Ova krmčija sv. Save ima i jednu molitvu sv. Petru koja postoji u izvornicima iz 1219. godine. U jednoj Krmčiji iz godine 1305. nedostaje samo taj list na kojem se nalazila ta molitva sv. Save. Znanstvenici su utvrdili da je list iz originala netko namjerno istrgnuo jer je naprosto takva molitva u ono vrijeme smetala.