Dismembracija Križevačke eparhije podrazumijeva osnivanje novog Egzarhata u BiH

Dismembracija Križevačke eparhije podrazumijeva osnivanje novog Egzarhata u BiH

Dismembracija Križevačke eparhije podrazumijeva osnivanje novog Egzargata u BiH

Na primjeru blage uspomene žumberačkog vikara Ivana Pavkovića potrebno je učiti kako se vodi briga za vikarijat ali i za biskupiju. Osim stalne brige za župe Žumberačkog vikarijata nekadašnji vikar Ivan Pavković iskazivao je i veliku brigu za pastoralni napredak čitave Križevačke eparhije koja se u vrijeme njegovog djelovanja prostirala na području čitave nekadašnje države Jugoslavije. Sedamdesetih godina prošlog stoljeća vikar Pavković predložio je pismenim putem tadašnjem križevačkom biskupu Gabrielu Bukatku i zagrebačkom nadbiskupu blage uspomene kardinalu Franji Kuhariću da se pristupi procesu dismembracije Križevačke eparhije. Nadbiskup Kuharić u svojstvu predsjednika Biskupske konferencije Jugoslavije predmet je uvrstio na sjednicu biskupske konferencije i samim time proces dismembracije grkokatoličke Križevačke eparhije je započeo. Naime i sami biskupi su uvidjeli da nije razumno da na teritoriju više država bude jedna eparhija stoga je od episkopata podržana inicijativa žumberačkog vikara koja je imala za cilj u svakoj republici osnovati samostalni grkokatolički egzarhat a u konačnici eparhiju. U narednim godinama osnovani su novi grkokatolički egzarhati u Makedoniji i Srbiji, a osnivanje novog grkokatoličkog ukrajinskog Egzarhata u BiH planiralo se realizirati 1999. godine. Služba egzarha u BiH ponuđene je tada (1999.) jednom grkokatoličkom svećeniku iz Zagreba ali je on to iz osobnih razloga odbio i sami time proces je na neko vrijeme zastao. Kadrovsko pitanje ostalo je do danas otvoreno i ono predstavlja ozbiljan problem. Materijalno pitanje uzdržavanja egzarha kao i grkokatoličkog svećenstva u BiH nije predstavljalo problem jer je postojao kvalitetan model za rješavanje tog pitanja. Jedan visoki crkveni službenik nedavno je kazao kako se nastavlja razmatranje osnivanja grkokatoličkog Egzarhata u BiH i kako smo vrlo blizu da se nađe povoljno rješenje koje može trajno zadovoljiti potrebe zajednice grkokatolika u Bosni i Hercegovini. Osnivanje novog grkokatoličkog Egzarhata u BiH pitanje je dakle koje se rješava postepeno, razborito i dugoročno.

Grkokatolička crkva Stara Dubrava Bosna i Hercegovina

 

Grkokatolička župa u Cerovljanima Bosna i Hercegovina

 

Grkokatolička crkva u Dabraku 1973. godine Bosna i Hercegovina