Da bismo služili Bogu u slobodi, trebamo odbaciti želju za moći i nevjernost

Da bismo služili Bogu u slobodi, trebamo odbaciti želju za moći i nevjernost

Da bismo služili Bogu u slobodi, trebamo odbaciti želju za moći i nevjernost

Da bismo služili Gospodinu, moramo se čuvati nevjernosti i želje za moći – poručio je papa Franjo na jutrošnjoj misi u Domu sveta Marta.

Papa je u svojoj propovijedi govorio o tome kako ne možemo služiti Bogu i novcu, a poručio je i da svaki učenik Gospodnji u sebi stalno treba ponavljati riječi današnjeg evanđelja ´sluga sam beskorisni´.

Sveti Otac se pitao koje nas to prepreke priječe da služimo Gospodinu u slobodi?

– Smatra da postoje mnoge, a jedna od njih je želja za moći: ´Koliko li smo puta možda u našoj kući doživjeli: ‘Ovdje zapovijedam ja!’ Koliko li smo puta, bez da to izgovorimo, drugima poručili: ‘Ovdje odlučujem ja!’ Pa i kroz jednostavne geste, zar ne? Riječ je o želji za moći… A Isus nas poučava da onaj koji zapovijeda treba biti kao onaj koji poslužuje. Ili: ako netko želi biti prvi, neka svima bude sluga. Isus mijenja zemaljske vrijednosti, vrijednosti svijeta. Želja za moći nije put kojim se postaje sluga Gospodnji, već je prepreka i to jedna od onih, za koje molimo Boga da je ukloni od nas – rekao je papa Franjo.

Druga je prepreka, na koju također nailazimo u životu Crkve, a to je nevjernost. Papa je upozorio da se nevjernost pojavljuje kad netko želi služiti Gospodinu, a također služi drugim stvarima koje nisu Gospodin.

– Gospodin nam je rekao da nijedan sluga ne može služiti dvojici gospodara: ili će služiti Bogu ili će služiti novcu. Isus nam je to jasno rekao. I to je prepreka – nevjernost. To nije isto kao i biti grešnik: svi smo mi grešnici, ali smo se pokajali za to. No biti nevjeran znači igrati dvostruku igru, zar ne? Igrati i desno i lijevo, biti malo uz Boga, malo uz svijet. Riječ je o prepreci, jer onaj koji želi moć te koji je nevjeran, ne može istovremeno služiti Gospodinu u slobodi – kazao je Sveti Otac.

Papa Franjo je rekao kako ga žalosti kad vidi tolike ljude, koji misle samo na izvanjsko. Takvim ljudima je važno samo pokazivanje i svjetovna slava.

– No i oni su zarobljeni. Služiti Bogu je dragovoljno. Mi smo djeca, a ne robovi. Služimo Bogu u miru i spokoju, jer nam je On sâm uklonio prepreke s našeg puta kako bismo mu zaista mogli služiti u slobodi. Duboko u nama osjećamo mir i čujemo kako nas poziva: ‘O, dođi k meni, ti dobri i vjerni slugo.’ Nama je potrebna Njegova dobrota, jer sami to ne možemo ostvariti. Zato stalno moramo moliti u Gospodina milost da ukloni te prepreke, da nam dade spokoj i mir srca kako bismo mu služili u slobodi; ne kao robovi, već kao djeca – istaknuo je Sveti Otac.

Svoju propovijed papa Franjo je zaključio molitvom da nam Gospodin pomogne otvoriti srca Duhu Svetom te mu dopustimo da djeluje, da nas oslobodi od prepreka i to posebno želje za moći, koja toliko boli, kao i nevjernosti, dvoličnosti.

– Neka nam dade taj spokoj, taj mir da mu možemo služiti kao slobodna djeca, koja će mu na kraju s mnogo ljubavi reći: ‘Oče, hvala ti, ali ti znaš: beskoristan sam sluga’ – zaključio je papa Franjo.