Crkvi se ne smije dogoditi da u borbi protiv siromaštva zaboravi najvažnije – naviještanje Krista

Crkvi se ne smije dogoditi da u borbi protiv siromaštva zaboravi najvažnije – naviještanje Krista

Papa o spasenju

Crkvi se ne smije dogoditi da u borbi protiv siromaštva zaboravi najvažnije – naviještanje Krista

„U siromaštvu“ Crkva ima naviještati Evanđelje, a tko ga naviješta ne smije zaboraviti glavni cilj – ublažiti bijedu najsiromašnijih – niti s uma smetnuti da je ta služba djelo Duha Svetoga, a ne ljudskih napora, bila je to okosnica današnje Papine propovijedi na misi u kapeli Doma Sveta Marta.

 

Ozdravljati, pridizati, oslobađati, izgoniti zloduhe, a potom smjerno priznati: bio sam samo običan „radnik Kraljevstva“. Tako treba činiti i o sebi govoriti Kristov službenik kada njeguje brojne ranjenike po hodnicima Crkve, „poljske bolnice“ – rekao je Papa nadahnjujući se na ulomku iz misnoga evanđelja koji govori kako Isus šalje učenike da naviještaju evanđelje, liječe bolesne i izgone „nečiste duhove“.

Papa se posebno osvrnuo na Isusove upute kako se učenici imaju ponašati u narodu: jednostavne osobe – ne nosite „ni kruha, ni torbe, ni novca o pojasu“, veli im – jer Evanđelje „treba naviještati u siromaštvu“, jer „spasenje nije teologija blagostanja“. Spasenje je samo, i ništa drugo, naviještanje potlačenima oslobađajuće „radosne vijesti“ – kazao je Papa dodajući:
To je poslanje Crkve: Crkve koja ozdravlja i njeguje. Katkad sam govorio o Crkvi kao o poljskoj bolnici. Istina je: koliko u Crkvi ima ranjenih? Kolikima treba liječiti rane? Ovo je poslanje Crkve: liječiti ranjena srca, otvarati vrata, oslobađati, naviještati da je Bog dobar, da prašta, da je Otac, da je nježan, da nas uvijek čeka… – kazao je Sveti Otac.

Udaljavanje od bîti navještaja može dovesti do izobličenja crkvenoga poslanja, da napor uložen u olakšavanje raznih oblika bijede bude bez najvažnijega, a to je naviještanje Krista siromašnima, slijepima i uznicima. Istina je da trebamo prihvatiti pomoć i osnivati dobrotvorne organizacije, jer nam je Gospodin i za to dao darove. Ali ako zaboravimo osnovno poslanje, ako zaboravimo siromaštvo, ako zaboravimo apostolski žar i ufamo se u materijalna sredstva, onda se Crkva postupno pretvara u lijepu nevladinu organizaciju, biva moćna, ali ne i evanđeoska, jer joj nedostaje duh, siromaštvo, ozdravljujuća snaga – ustvrdio je Papa.

Učenici se radosni vraćaju nakon propovijedanja, a Papa podsjeća kako ih je Isus odveo da se malo odmore; nije im rekao da su veliki, da se bolje pripreme za sljedeći izlazak. Rekao im je: „Kad ste učinili sve što ste trebali, sami sebi recite: „sluge smo beskorisne“. To je apostol. A koja je najbolja hvala za apostola? Bio je poslenik Kraljevstva. To je za njega najveća hvala, jer je na putu naviještanja Isusa: ide liječiti, čuvati, naviještati radosnu vijest i godinu milosti. Čini sve da narod pronađe Oca, u srcu naroda ostvaruje mir – zaključio je papa Franjo.

RV | Bitno.net