‘Crkvi nedostaje svećenika, ali nije dobro zbog toga primati mlade u sjemenište bez dobre procjene njihove osobe’

‘Crkvi nedostaje svećenika, ali nije dobro zbog toga primati mlade u sjemenište bez dobre procjene njihove osobe’

Papa na Kongregaciji za kler

‘Crkvi nedostaje svećenika, ali nije dobro zbog toga primati mlade u sjemenište bez dobre procjene njihove osobe’

Zvanje, formacija, evangelizacija – na te je tri točke papa Franjo usredotočio govor izrečen 3. listopada sudionicima opće skupštine Kongregacije za kler, kojima je na čelu bio kardinal Beniamino Stella. Papa je istaknuo da se ne treba ograničiti samo na to da budemo svećenici, nego valja radosno živjeti svoj poziv.

 

Trebaju nam svećenici, nedostaju zvanja. Gospodin poziva, ali to nije dostatno – Sveti Otac otvoreno se osvrnuo na krizu zvanja te, bez unaprijed pripremljenoga teksta, upozorio biskupe da svladaju kušnju primanja mladih u sjemenište bez temeljite procjene njihovih osobina. To je loše za Crkvu! – upozorio je, pozivajući ih da dobro prouče put zvanja, da razmotre dolazi li od Gospodina. Valja procijeniti je li taj čovjek zdrav, je li staložen, je li sposoban dati život, evangelizirati, je li sposoban osnovati obitelj i odreći se toga kako bi nasljedovao Isusa, upozorio je Papa, pozvavši nazočne da misle na dobro Božjega naroda, a prenosi Hrvatski program Radio Vatikana.

Napomenuvši potom da je zvanje poput blaga skrivenoga na nekom polju, Sveti Otac istaknuo je da, međutim, to blago nije stvoreno kako bi obogatilo samo nekoga. Tko je pozvan na službu, nije “vlasnik” svojega zvanja, nego upravitelj dara koji mu je Bog povjerio za dobro čitavoga naroda, štoviše, za dobro svih ljudi, pa i onih koji su se udaljili od vjere i ne ispovijedaju vjeru u Krista, primijetio je Papa te dodao da je istodobno cijela kršćanska zajednica čuvar blaga tih zvanja, namijenjenih za služenje njoj; stoga ima sve više osjećati dužnost promicati ih, prihvaćati i pratiti s ljubavlju.

Govoreći pak o formaciji, Papa je rekao da je ona čovjekov odgovor, i odgovor Crkve na dar koji joj Bog daje po zvanjima. Riječ je o tomu da valja čuvati zvanja i pomoći im da rastu, kako bi donijela zrele plodove.

Zvanja su, naime, neobrađeni dijamant koji valja brižno obrađivati kako bi blistao u Božjemu narodu.

Formacija stoga nije jednostrani čin, kojim netko prenosi teološke ili duhovne spoznaje, istaknuo je papa Franjo. “Onima koje je pozivao, Isus nije rekao: ‘dođi, objasnit ću ti’, ili ‘slijedi me, poučit ću te’, nego je rekao ‘dođi i slijedi me’, ‘čini kao što ja činim’, a to je metoda koju i danas Crkva želi primijeniti na svoje službenike. Formacija o kojoj govorimo jest učeničko iskustvo koje približava Kristu i pomaže sve više se uobličiti s Njim”. Upravo zbog toga ona ne može biti zadaća koja ima kraj, jer svećenici nikada ne prestaju biti Isusovi učenici, i nikada Ga ne prestaju nasljedovati, rekao je Papa.

Sveti Otac potom je upozorio svećenike da budu više potaknuti pastoralnom ljubavlju, i naviještanjem Evanđelja sve do najudaljenijih periferija, nego brigom za suglasnost drugih i za vlastito blagostanje. Osim toga, istaknuo je da svećenici imaju biti više svjesni da su pastiri poslani boraviti u svojemu stadu. Riječ je o tomu da imaju uistinu biti svećenici, ne ograničavajući se samo na izvršavanje svećeničkih dužnosti, i to slobodni od bilo kakve duhovne svjetovnosti, svjesni da njihov život evangelizira i prije njihovih djela.

Kako je lijepo vidjeti svećenike koji su radosni u svojemu zvanju, s mirom u nutrini koji ih podupire i u teškim i bolnim trenucima! A to se ne događa bez molitve iz srca, bez razgovora s Gospodinom koji je srce svećeničkoga života, zaključio je Sveti Otac.