Crkva u Žumberku apelira na lokalne političare: UREDITE CESTE ZA STANOVNIŠTVO!

Crkva u Žumberku apelira na  lokalne političare: UREDITE CESTE ZA STANOVNIŠTVO!

 

Na području istočnog dijela Žumberka opet se aktualizira pitanje neodgovornog odnosa lokalnih političara prema primarnoj infrastrukturi. Konkretno, ovih dana učestale su pritužbe Žumberčana iz gradova Jastrebarskog i Samobora koji navode kako su ceste koje iz gradova vode prema Žumberku potpuno uništene, a osobito se teško dolazi do naselja na području župe Grabar. Važno je podsjetiti kako je Žumberački vikarijat, po preporuci žumberačkog naroda, još 26. siječnja 2013. godine uputio nadležnim institucijama pismenu predstavku, s priloženim potpisima građana, kojom se od svih tijela lokalne uprave traži uređenje uništenih prometnica na području Grabra u istočnom dijelu Žumberka koji administrativno pripada pod Grad Samobor odnosno jednim dijelom i pod Grad Jastrebarsko. U tom dopisu točno su navedene cestovne dionice koje se trebaju asfaltirati, a koje na ovome mjestu ponovno ističemo. Grad Samobor dužan je asfaltirati cestovnu dionicu Gabrovica (Glažuta) – Jelenići- Dragonoš i dionicu Jelenići – Budinjak. Grad Jastrebarsko dužan je pak asfaltirati cestu Bukovac- Tihočaj (Višoševići). Ovo su glavni cestovni pravci Istočnog Žumberka i kao takvi svakako imaju prioritet u infrastrukturnim projektima Gradova. Žumberački vikarijat opetovano apelira na lokalne dužnosnike da pokrenu postupak asfaltiranja spomenutih cestovnih dionica kako bi se mjesnom stanovništvu, ali i svima onima koji redovito dolaze na svoja imanja u Grabar, olakšao cestovni prilaz svojim kućama. Svećenici čvrsto podupiru sve inicijative stanovništva koje imaju za cilj poboljšati uvjete života na području Grabra te i ovim putem izražavaju zabrinutost zbog vidljive nebrige lokalne politike za ovo područje Republike Hrvatske. U konačnici, svatko tko obnaša političku dužnost u Samoboru i Jastrebarskom, mora preispitati svoju savjest i postaviti si moralno pitanje: što sam u svom mandatu učinio za stanovništvo Grabra? Imam li pravo i dalje ne činiti ništa za poboljšanje uvjeta života stanovnika koji su mi na izborima podarili svoje povjerenje?