Četvrta zadušna subota – 9. ožujka 2013.

Četvrta zadušna subota održat će se u Kaštu i Samoboru.

Mole se vjernici da donesu u crkvu na papiru napisana imena pokojnika za koje ćemo moliti.