ĆESTIT VAM BOŽIĆ DRAGA BRAĆO I SESTRE

ĆESTIT VAM BOŽIĆ DRAGA BRAĆO I SESTRE

„ U one dane izađe naredba cara Augusta da se provede popis svega svijeta. Bijaše to prvi popis izvršen za Kvirinijeva upravljanja Sirijom. Svi su išli na popis, svaki u svoj grad. Tako i Josip, budući da je bio iz doma i loze Davidove, uziđe iz Galileje, iz grada Nazareta, u Judeju – u grad Davidov, koji se zove Betlehem – da se podvrgne popisu zajedno sa svojom zaručnicom Marijom koja bijaše trudna. I dok su bili ondje, navršilo joj se vrijeme da rodi. I porodi sina svoga, prvorođenca, povi ga i položi u jasle jer za njih nije bilo mjesta u svratištu. A u tom kraju bijahu pastiri:pod vedrim su nebom čuvali načnu stražu kod svojih stada. Anđeo im Gospodnji pristupi i slava ih Gospodnja obasja! Silno se prestrašiše. No anđeo im reče: „ Ne bojte se! Evo javljam vam blagovijest, veliku radost za sav narod! Danas vam se u gradu Davidovu rodio Spasitelj – Krist, Gospodi. I evo vam znaka: naći ćete novorođenče povijeno gdje leži u jaslama“. I odjednom se anđelu pridruži silna nebeska vojska hvaleći Boga i govoreći: „ Slava na visinama Bogu, a na zemlji mir ljudima, miljenicima njegovim!“ Čim anđeli otiđoše od njih na nebo, pastiri stanu poticati jedni druge:“ Hajdemo dakle do Betlehema. Pogledajmo što se to dogodilo, događaj koji nam obznani Gospodin“. I pohite te pronađu Mariju, Josipa i novorođenče gdje leži u jaslama. Pošto sve pogledaše, ispripovjediše što im bijaše rečeno o tom djetetu. A svi koji su to čuli divi se tome što su im pripovjedili pastiri. Marija u sebi pohranjivaše sve te događaje i prebiraše ih u svome srcu. Pastiri se zatim vratiše slaveći i hvaleći Boga za sve što su čuli i vidjeli kako im je bilo rečeno“. (Lk 2, 1-20)
Svim vjernicima Žumberačkog vikarijata kao i svim posjetiteljima naše web stranice neka blagdan Rođenja Isusova donese mir i duhovnu radost. Čestit i blagoslovljen Božić draga naša braćo i sestre.