Čestit i blagoslovljen Božić HRISTOS SE RODI – VO ISTINU SE RODI

Čestit i blagoslovljen Božić HRISTOS SE RODI – VO ISTINU SE RODI

Čestit i blagoslovljen Božić HRISTOS SE RODI – VO ISTINU SE RODI

Predraga braćo i sestre,

U skromnosti betlehemske štalice danas nam se rodio Bog. Oči nas grešnika gledaju danas u malo lice Djeteta koje leži položeno u jasle. To je Isus – Emanuel koji se rađa da bude blizu svakom čovjeku. Njegov blaženi dolazak mijenja svijet. Sama njegova prisutnost prvotno će promijeniti svijest u izabranom hebrejskom narodu. Kralj Herod želi ubiti dijete, a hramsko svećenstvo okupljeno u Sinedrionu konačno će trideset i tri godine kasnije izvršiti ono što je Herod pokušao na početku Isusovog života. Ubiti će ga. Svijet je dakle spreman ubiti Boga. I ta svijest u dijelu čovječanstva traje već od Isusovog rođenja. Pitamo se zašto svijet želi ubiti Boga. Teško je to razumjeti ali sam će Isus u jednom trenutku svog života odgovoriti na to pitanje kada govori svojim učenicima: “Mrze me nizašto”. Mržnja prema Bogu dakle nema smisla i ničim nije potaknuta ali je ipak prisutna. Draga braćo i sestre u Žumberačkom vikarijatu, ovoga Božića promislimo dobro o tome kolika je dubina zla u čovječanstvu kada se ne štedi ni život malog i nevinog djeteta. Isus je svojim dolaskom zapravo razobličio čovjeka koji ima opako srce. Namisli mnogih srdaca više ne mogu biti sakrivene. Pred Djetetom koji je sama Istina ne može biti laži. Svaka skrivena laž koja se gnijezdi u srcu pred svjetlošću Božanskog djeteta izlazi na površinu. Naprosto se ne može sakrivati.
S Djetetom dolazi kraj jednom vremenu, umire staro a rađa se nova svijest čovječanstva. Zaista se ispunjava ona božanska Isusova rečenica: “Evo sve činim novo”. Nastaje potpuno novi svijet. I za nas vjernike Žumberačkog vikarijata nastaje novo vrijeme ako prihvaćamo u svome srcu istinu o Božjem utjelovljenju i rođenju. Ta radosna vijest o Božjem rođenju u Betlehemu već se više od dvije tisuće godina prenosi iz generacije u generaciju. Zahvaljujemo Bogu i na svećenicima koji kao služitelji Riječi vjerni svom pozivu izgrađuju Crkvu Kristovu. Oni naviještaju svijetu rođenje Isusovo kao radosnu poruku spasenja, poruku istine, ljubavi i sloge. Promišljajući ovih dana o Božiću i velikoj tajni koja se ostvarila u Betlehemu Judejskom zaključujemo da Bog prvi djeluje prema čovjeku. Dopušta se vidjeti i opipati. To je toliko neshvatljivo ljudskom umu da se ponekad i sama svijest odupire toj neosporivoj povijesnoj činjenici. Bog više nije daleko u nebu, On je sada tu među nama. Kada se spozna ta istina onda se u čovjeku rađa žar vjere i duboke zahvalnosti prema Bogu koji nam je odlučio u određenom vremenu doći u susret.
Neka nas svjetlost božanskog Betlehemskog Djeteta obasja da u naša srca uđe istina i mir.

Predraga braćo i sestre neka je svima čestit i blagoslovljen Božić – Rođenje Isusovo.

HRISTOS SE RODI – VO ISTINU SE RODI!