ĆEIĆI: Za Žumberački vikarijat započinje Godina žumberačkih mučenika

ĆEIĆI: Za Žumberački vikarijat započinje Godina žumberačkih mučenika

Prema grkokatoličkom kalendaru 1. rujna započela je Nova crkvena godina koja je za područje cijelog Žumberačkog vikarijata posvećena Žumberačkim mučenicima. Godina žumberačkih mučenika trajati će do1. rujna 2014. godine.
Na blagdan Rođenja presvete Bogorodice u nedjelju 8.rujna 2013. molebenom u Ćeićima (Grabar) kojeg će u 16 sati predvoditi žumberački vikar/sinđel Milan Vranešić molitveno će započeti Godina žumberačkih mučenika. Tijekom proteklog vremena, osobito 20. stoljeća, Žumberak je imao veliki broj mučenika za vjeru Kristovu. Mučeništvo žumberačke Crkve na žalost ni danas nije dovoljno poznato, stoga se želi vjernicima, tijekom ove godine kroz propovijedi na crkvenim događajima, približiti one osobe koje su svoj život darovali Bogu i Crkvi. Početak Godine mučenika molitveno će započeti upravo na području župe Grabar koja je Crkvi dala i najpoznatijeg žumberačkog mučenika svećenika dr. Ivicu Šimraka. U duhu Godine žumberačkih mučenika za svećenika dr. Ivicu Šimraka na prvom slijedećem zasjedanju Prezbiterskog vijeća Križevačke eparhije predložiti će se službeno pokretanje postupka njegove kanonizacije te imenovanje posebnog povjerenstva koje će voditi postupak. Osim dr. Ivice Šimraka tijekom godine na osobit način spomenut ćemo se i ostalih žumberačkih mučenika: dr. Janka Šimraka – vladike, o. Ivana Kuhara, o. Pavla Gvozdanovića, dr. Tome Severovića i omiljenog rimokatoličkog oštrčkog župnika mučenika vlč. Karla Ivančića.

Svim žumberačkim mučenicima SOTVORI GOSPODI VJEČNUJU PAMJAT

 

Dr. Ivica Šimrak

 

Dr. Ivica Šimrak