Bogu hvala za 2017., a sada pozitivno u Novu 2018. godinu

Bogu hvala za 2017., a sada pozitivno u Novu 2018. godinu

Bogu hvala za 2017., a sada pozitivno u Novu 2018. godinu

Iza nas je 2017., a pred nama je Nova 2018. godina. Okrenemo li se iza sebe sa radošću u srcu možemo zaključiti kako je 2017. godina kao Godina obitelji donijela našoj žumberačkoj grkokatoličkoj zajednici novu snagu za budućnost. U protekloj 2017. godini dobili smo novog svećenika Marjana Vidovića, u gradskim župama nastavljen je porast broja krštenih, a u našem zavičaju Žumberku održano je niz crkvenih i kulturnih događaja. Na ovome mjestu treba istaknuti naše župnike koji su poticali vjernike da se obnavljaju crkve, kapele, groblja i objekti kulturnog značaja kao što su školske zgrade. Organiziran je i niz hodočašća. Naprosto na kraju godine svima koji su se trudili treba reći hvala. No uz sve pozitivno postoje i određeni problemi koje treba u narednoj godini riješiti. Prije svega slijedeća 2018. godina za nas Žumberčane je godina Obnove krsnog zavjeta. Okupljati ćemo se u našim crkvama i kapelama i javno obnavljati na proštenjima svoj krsni zavjet vjernosti Isusu iz Nazareta. Osjeća se da je vjera oslabila i stoga se moramo svi zajedno podsjetiti na svoje kršćanske korijene, na pradjedovsku tradiciju i na odgovornost prema novim generacijama. Svećenici će posebno poticati i obiteljsku obnovu Krsnog zavjeta. Ima li ičeg važnijeg u narednoj 2018. godini nego da se obitelji okupe upravo oko svog zavjeta vjernosti Trojedinom Bogu. Bogu zahvaljujući uputimo i molitve Gospodu Isusu da nam u 2018. godini podari mir i napredak. Svima sretna Nova 2018. godina.