Bog ponekad govori kroz snove

Bog ponekad govori kroz snove

Bog ponekad govori kroz snove

Na drugi dan Božića prema grkokatoličkom kalendaru slavi se Zbor (Sabor) presvete Bogorodice. Na liturgijama se na ovaj dan čita evanđelje po Mateju 2, 13-23. U evanđeoskom izvještaju govori se o tome kako se svetom Josipu u snu javio arkanđeo Gabriel te ga je uputio da dijete Isusa i majku Mariju povede u Egipat. Evanđelist Matej piše kako je Gospod nakon izvjesnog vremena kroz snove opet poslao Gabriela da uputi Josipa kako se iz Egipta može vratiti u zemlju izraelsku. Kao što je razvidno iz navedenog Bog je za komunikaciju s Josipom upotrebljavao snove. Zašto Svevišnji nije dopustio arkanđelu Gabrielu da se Josipu naprosto objavi “na danjem svjetlu” tj. pri budnoj svijesti, kao primjerice Mariji, ostaje nam sakriveno. Svakako da Bog iz Vječnosti koristi snove za komunikaciju s ljudima kroz tisućljeća. U smiraju tijela i duha Gospodin u izvanrednim slučajevima, najčešće svetim osobama, kroz snove objavljuje ono što želi poručiti sveopćoj Crkvi. Takvih primjera ima mnogo u povijesti Crkve. Svetom Ivanu don Boscu Bog je često kroz snove prikazivao buduće događaje. I drugi suvremeni sveci svjedočili su da im se Bog javio u snovima. Jedan od takvih je i sveti otac Pio. Ponekad se znalo događati da Gospod kroz snove otkriva pojedincima u Crkvi i mnoge skrivene stvarnosti koje sami svojim duhovnim snagama nikako ne bi mogli spoznati.