Biblija nas uči i odgaja

Biblija nas uči i odgaja:

Mudre izreke 6, 16-19

 Sedam gnusoba

Šest je stvari koje Gospod mrzi,

a sedam ih je gnusoba njegovu biću:

ohole oči, lažljiv jezik,

ruke koje prolijevaju krv nevinu,

srce koje smišlja grešne misli,

noge koje hitaju na zlo,

lažan svjedok koji širi laži,

i čovjek koji zameće svađe među braćom.