Betlehemsko svjetlo obasjati će svakoga od nas

Betlehemsko svjetlo obasjati će svakoga od nas

Betlehemsko svjetlo obasjati će svakoga od nas

Sabrani u molitvi ovih predblagdanskih dana promišljamo o onoj divnoj noći kada se u Betlehemu judejskom rodio Isus. Razmišljamo o nebu koje je te noći zasigurno posebno svijetlilo. Uronjeni u te lijepe osjećaje i mi vjernici Žumberačkog vikarijata osjećamo posebnu blagodat betlehemskog svijetla. Bog želi da svaki čovjek osjeti ovih predbožićnih dana mirnoću koja je najintimnije povezana sa rođenjem Božanskog Djeteta. Gdje je mali Isus tu je mir i gdje je mali Isus tu je duhovno zajedništvo. Želimo da u Žumberačkom vikarijatu u svakoj obitelji Djetešce svojom prisutnošću donese mir i duhovnu utjehu. Posegnimo ovih dana za djelima naših crkvenih otaca napose sv. Bazilija Velikog koji nas poučava o Božjem utjelovljenju i kaže: “Riječ tijelom postade i nastani se među nama (Iv 1,14) i ništa se nije promijenila, nije se odijelila od sebe. Nebo koje ju je obuhvaćalo nije ostalo bez nje kad ju je zemlja primila u svoje krilo”. Da, to je misterij utjelovljenja kojeg mi razumski prihvaćamo i na najsvečaniji način diljem naših žumberačkih crkava kroz stoljeća slavimo. Od nas sv. Bazilije, biskup i učitelj, doslovno traži da se radujemo kada kaže:
“Ovo je svetkovina za sva stvorenja. Neka nitko ne izostane sa slavlja rođenja Isusova. Tko će biti tako mlaka srca, tko tako nezahvalan, a da se ne veseli, da ne kliče, da ne donese dar. Donestite mu i vi svoj duhovni dar. Pjevajmo mu pjesme i veličajmo ga”. I sveti crkveni otac Teodoret Cirski blago nas poučava kada kaže: “Dođe Gospodin u obličju sluge odjeven u siromaštvo. Kao Riječ i Božji Sin, ležeći u jaslama i živeći u siromaštvu, on privlači k sebi i bogate i siromašne, izobražene i neizobražene. Za nas postade siromašan onaj koji je bogat”.