Betlehemsko svjetlo dolazi u Žumberački vikarijat

Betlehemsko svjetlo dolazi u Žumberački vikarijat

Betlehemsko svjetlo dolazi u Žumberački vikarijat

Betlehemsko svjetlo koje simbolizira mir i zajedništvo među svim kršćanskim vjernicima biti će doneseno u Žumberački vikarijat. Izviđači će svjetlo koje je upaljeno u gradu Isusova rođenja, donijeti u samoborsku grkokatoličku crkvu na Badnjak u 23. 00 sata. Na simboličan način paleći svijeću sa Betlehemskog svjetla želimo u cijelom vikarijatu upaliti svjetlo Božićne radosti. Betlehemsko svjetlo potiče nas na razmišljanje o događaju koji je promijenio svijet. Rođenje Djeteta radost je koja uvijek iznova obnavlja našu vjeru i budi u svima osjećaj blagosti. Molimo za svu djecu. Osobito u najdubljoj poniznosti pred Kristom u Betlehemu rođenim, molimo za onu dječicu u vikarijatu koja se nalaze odvojena od svojih roditelja i liječe se u bolnicama. Oni su nam ovog Božića posebno na srcu. U njima vidimo lice Božanskog djeteta. Naša su srca sa njima i njihovim bližnjima.