Apostolski nuncij u Sloveniji pohodio Metliku

Apostolski nuncij u Sloveniji pohodio Metliku

Apostolski nuncij u Sloveniji pohodio Metliku

U srijedu, 2. kolovoza 2023., apostolski nuncij u Republici Sloveniji nadbiskup Jean Marie Speich pohodio je grkokatoličku župu sv. Ćirila i Metoda u Metlici i tamošnjeg župnika o. Ivana Skalivskyog koji je i župnik Radatovića

te biskupski vikar za raseljene Ukrajince na području Republike Slovenije. Nakon što su zajedno pohodili župnu crkvu sv. Ćirila i Metoda te izmolili prigodnu molitvu, nuncij Speich i župnik Skalivskyi su u župnom uredu razgovarali o životu i stanju grkokatoličkih vjernika u Sloveniji, osobito o pastoralnoj skrbi i izazovima vgledom na na vjernike grkokatolike koji su izbjegli iz Ukrajine uslijed rata i nalaze se na području Republike Slovenije.