Angelus: ‘Kršćanina se prepoznaje po njegovu ponašanju’

Angelus: ‘Kršćanina se prepoznaje po njegovu ponašanju’

Angelus: ‘Kršćanina se prepoznaje po njegovu ponašanju’

Ljudi po našim djelima prepoznaju da smo istinski sljedbenici onoga koji je Svjetlo svijeta – poručio je papa Franjo za vrijeme današnjeg podnevnog nagovora na Trgu svetoga Petra.

 

Papa je razmišljao o Isusovim riječima koje opisuju poslanje njegovih učenika u svijetu. Objasnio je metafore soli i svjetla te istaknuo kako su Isusove riječi upućene učenicima svakog doba, pa tako i nama.

– Isus nas poziva da po svjedočanstvu dobrih djela budemo odraz njegove svjetlosti – kazao je Sveti Otac, citiravši zatim Evanđelje po Mateju gdje Gospodin kaže: ‘Tako neka svijetli vaša svjetlost pred ljudima da vide vaša dobra djela i slave Oca vašega koji je na nebesima’ (Mt 5,16).

Papa je istaknuo kako te riječi naglašavaju da nas se po našim djelima prepoznaje kao istinske sljedbenike onoga koji je Svjetlo svijeta. Zapravo, iznad svega naše ponašanje ostavlja trag na drugoj osobi.

– Prema tome, imamo dužnost i odgovornost za primljeni dar. Svjetlo vjere koje je u nama po Kristu i po djelovanju Duha Svetoga, ne smijemo zadržati za sebe kao da je riječ o našem vlasništvu. Umjesto toga, pozvani smo zračiti ga u svijet, davati ga drugima po dobrim djelima. Svijetu je potrebno svjetlo Evanđelja koje mijenja, iscjeljuje i jamči spasenje onomu koji ga prihvati! Svjetlo naše vjere ne slabi davanjem, već jača. Zapravo, ako ga se ne hrani ljubavlju i karitativnim djelima, svjetlo vjere može oslabiti – kazao je Sveti Otac.

Papa je Franjo zatim prešao na sliku soli.

– Evanđelje po Mateju nam govori da smo kao Kristovi učenici sol zemlje (r. 13). Sol je element koji, osim što daje okus, čuva hranu od promjene i kvarenja. Prema tome, zadaća kršćana u društvu je dati ‘okus’ životu vjerom i ljubavlju koju nam je Krist darovao te u isto vrijeme držati podalje onečišćujuće klice sebičnosti, zavisti, klevete. Te klice uništavaju tkivo naših zajednica – upozorio je Papa.

Istaknuo je kako bi naše zajednice trebale zračiti kao mjesta prihvata, solidarnosti i pomirenja.

– Kako bismo ispunili to poslanje, moramo najprije sami sebe osloboditi od propadanja koje uzrokuju svjetovni utjecaja, a koji su protivni Kristu i Evanđelju. Ovo čišćenje nikada ne prestaje, već se čini stalno – zaključio je Sveti Otac.

Poslije Angelusa Papa Franjo je uputio poziv vjernicima da zajedno mole za umiruće kao i za nerođene kojima prijeti pobačaj. Podsjetio je da se danas u Italiji slavi ‘Dan za život’ na temu ‘Žene i muškarci za život tragom svete Terezije iz Kalkute’. Pozvao je na promicanje ‘kulture života’ kao odgovor na logiku odbacivanja i demografskog pada.