Ako vjerujemo da je Isus prisutan u Euharistiji čega se imamo bojati

Ako vjerujemo da je Isus prisutan u Euharistiji čega se imamo bojati

Ako vjerujemo da je Isus prisutan u Euharistiji čega se imamo bojati

Čini nam se da je kod dijela vjernika oslabila vjera u Isusovu prisutnost u presvetoj Euharistiji. Đavao nam iz dana u dan rastresa i uznemirava naše misli. Pod utjecajem raznih negativnih događaja mislimo o nebitnim stvarima i u sebi stvaramo osjećaj nemira. No unatoč svemu mirna srca postavimo si u ovoj Godini presvete Euharistije jedno sasvim jednostavno pitanje: Ako vjerujemo da je Isus iz Nazareta uistinu stvarno i realno prisutan u Euharistiji čega se imamo bojati? No što ako mi u to ne vjerujemo onim apostolskim intenzitetom? Onda nije ni čudo što lako gubimo životnu snagu. Potrebno je dakle danas iskreno vjerovati u Isusovu euharistijsku prisutnost. Potrebna nam je apostolska vjera, čvrsta i pouzdana. U tom smislu sveti Ivan Pavao II. nas poučava kad kaže: “Vjera od nas traži da pred Euharistiju stanemo sa sviješću da se nalazimo pred samim Kristom.” Euharistija će nam kao hrana pomoći na našem zemaljskom putu u nebesku domovinu. A na na tom putu “nam je kroz mnoge nevolje proći”. I u našem Žumberačkom vikarijatu valja podsjetiti na nauk crkvenog učiteljstva koji kaže: “Nijedna se crkvene zajednica ne može izgrađivati ako nema svoj korijen u svetkovanju presvete Euharistije. Od nje dakle treba započeti svaki odgoj za duh zajedništva. Ovo je svetkovanje iskreno i potpuno kad vodi kako do različitih dijela ljubavi i uzajamnog pomaganja, tako i do raznih oblika kršćanskog svjedočenja”. Konačno, Godina presvete Euharistije prilika je da iz korijena obnovimo svoju vjeru u Isusovu stvarnu prisutnost u euharistijskom sakramentu.