9. listopada, SAMOBOR, Abrahamovo, liturgija u 11 sati