27. lipnja, GRABAR, sv. Ivan Krstitelj, liturgija u 11 sati