2. ožujka, STOJDRAGA, Treća zadušna subota, liturgija u 11 sati